Efektivní čerpání příspěvku FKSP !!!

14.12.2021 19:39

Příspěvek na brýle !!!

Na fakturu od zaměstnavatele, 

můžete U NÁS efektivně vyčerpat příspěvky FKSP !!!